รอยสักเป็นศิลปะชนิดหนึ่งที่เมื่อเราได้เลือกให้มาอยู่บนร่างกายเราแล้ว เราไม่สามารถที่จะลบออกได้ ถึงแม้ว่าศิลปะการสักลายจะเป็นที่ยออมรับกันอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้นกว่าเมื่อก่อน แต่ข้อจำกัดบางอย่างก็ยังคงมีอยู่ อย่างเช่นการประกอบอาชีพที่บางอาชีพได้กำหนดไว้ว่าห้ามมีรอยสักโดยเด็ดขาด วันนี้เราจะพามาดู อาชีพที่ห้ามมีรอยสัก โดยเด็ดขาด ไปดูกันเลย

“ตำรวจ & ทหาร” อาชีพที่ห้ามมีรอยสัก โดยเด็ดขาด

ในอดีตยุคก่อนที่จะมีการเลิกทาส จะมีหน่วยงานที่ขึ้นทะเบียนสัญลักษณ์ไว้ว่าใครเป็นไพร่หรือทาสรับใช้ของกลุ่มเข้าขุนมูลนาย โดยการทำสัญลักษณ์ที่ได้กล่าวมานี้ก็คือการสัก หรือบ้างก็อาจจะเอาไว้ทำสัญลักษณ์ของนักโทษ ไม่ใช่แค่เพียงประเทศไทยเท่านั้น แต่ยังมีประเทศอื่น ๆ อย่างเช่นประเทศญี่ปุ่นที่มีการทำสัญลักษณ์ของการเป็นนักโทษไว้เช่นเดียวกัน ส่งผลให้มีการออกกฎหมายว่าราชการทหารหรือตำรวจเป็นอาชีพที่ห้ามมีรอยสัก เพราะถือว่าเป็นอาชีพที่สามารถเป็นเจ้าคนนายคนได้ซึ่งเป็นการไม่เหมาะสมหากจะให้ผู้ที่เคยเป็นนักโทษได้ขึ้นมาเป็นเจ้าคนนายคน

“อัยการ & ผู้พิพากษา” อาชีพที่ห้ามมีรอยสัก โดยเด็ดขาด

สาเหตุที่อัยการหรือผู้พิพากษาเป็นอาชีพที่ห้ามมีรอยสักโดยเด็ดขาด อาจจะเป็นสาเหตุเดียวกับที่ข้าราชการตำรวจหรือทหารห้ามมีรอยสักก็เป็นได้ แต่ในอีกมุมหนึ่งก็สามารถมองได้ว่า อัยการหรือผู้พิพากษาเป็นผู้ที่ต้องยึดถือในความยุติธรรม การมีรอยสักนั้นแสดงให้เห็นถึงการยึดถือสิ่งใดสิ่งหนึ่งและอาจส่งผลต่อการตัดสินใจในการพิจารณาคดีความต่าง ๆ ก็เป็นได้

“แพทย์ & ทันตแพทย์” อาชีพที่ห้ามมีรอยสักโดยเด็ดขาด

สาเหตุที่ทำให้อาชีพแพทย์หรือทันตแพทย์เป็นอาชีพที่ห้ามมีรอยสักเด็ดขาด นั่นเป็นความเชื่อและภาพลักษณ์จากคนภายนอกที่มองเข้ามา หน่วยงานในโรงพยาบาลไม่ว่าจะแพทย์หรือทันตแพทย์นั้นเป็นหน่วยงานที่รักษาผู้ป่วย ดังนั้นจึงต้องมีความสะอาดสะอ้าน การสักลายเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้ผู้คนที่มีมุมมองไม่ดีต่อรอยสักมองว่าเป็นสิ่งที่ไม่สะอาดสะอ้าน แต่ถึงอย่างไรแนวคิดแบบนี้ก็มีมานานแล้วตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน

“อาชีพอื่น ๆ” ที่ไม่ใช่อาชีพที่ห้ามมีรอยสัก แต่ไม่มีจะดีกว่า

ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานเอกชนหรือหน่วยงานราชการบางอาชีพ ถึงแม้จะไม่ใช่อาชีพที่ห้ามมีรอยสักโดยสิ้นเชิง แต่หากผู้บริหารในองค์กรนั้น ๆ ไม่ต้องการผู้ที่มีรอยสัก ก็ถือได้ว่าเป็นอาชีพที่ห้ามมีรอยสักได้เช่นกัน อย่างเช่นอาชีพที่มีผลต่อการตัดสินใจอย่างเช่นนักบินหรือผู้ดูแลรถไฟที่ต้องมีการตัดสินใจที่ถูกต้อง ก็อาจจะมีมุมมองต่อผู้ที่มีรอยสักว่า เป็นผู้ที่ชอบความเสี่ยง อาจส่งผลต่อการตัดสินใจที่ถูกต้องและกลายเป็นอาชีพที่ห้ามมีรอยสักไปในที่สุด

ข้อมูลที่เกี่ยวกับการกำหนดอาชีพที่ห้ามมีรอยสักนั้นค่อนข้างมีน้อยมาก แต่จากที่ทางเราได้กล่าวไป จะพบว่าบางเหตุผลก็เป็นเพียงมุมมองในอดีตหรือเป็นเพียงมุมมองที่ไม่ถูกต้องของคนที่มองว่าคนมีรอยสักเป็นคนไม่ดีเท่านั้น หากใครมีข้อคิดเห็นใดเพิ่มเติม ก็อย่าลืมแสดงความเห็นเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลกันเข้ามาด้วยนะครับ

อ่านบทความเพิ่มเติม
https://1dollar-tattoo-designs.com/ลายสัก-101/

เครดิตภาพ
https://google.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *