การ สักยันต์ และการสักลายทั่วไป เหมือนหรือต่างกันอย่างไร?

สักยันต์

ประวัติศาสตร์การสักนั้นมีมาอย่างยาวนานมาก และในแต่ละยุคสมัยก็มีจุดประสงค์ในการสักที่แตกต่างกัน อย่างเช่นในยุคสมัยก่อนก็จะเป็นการ สักยันต์ ตามความเชื่อ พิธีกรรมต่าง ๆ ในยุคต่อมาก็จะเป็นการสักเพื่อแสดงสัญลักษณ์บางอย่างให้คนทั่วไปได้รับรู้อย่างเช่นนักโทษ และในยุคปัจจุบันก็จะเป็นการสักตามสิ่งที่ชอบ จากพัฒนาการของการสักแต่ละยุคที่ได้กล่าวมา วันนี้เราจะมาพูดถึงทั้งการสักยันต์และการสักลายทั่วไปในยุคสมัยนี้ว่ามีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร เราไปหาคำตอบกันครับ การ สักยันต์ คืออะไร การสักยันต์นั้นสอดแทรกไปด้วยพิธีกรรม ความเชื่อ และเป็นการเสริมความมั่นคงทางจิตใจให้สำหรับเหล่าชายฉกรรจ์ในยุคก่อน  โดยการสักยันต์ก็จะมีการสักอยู่ 2 แบบแตกต่างตามแต่ละจุดประสงค์ดังนี้ 1.การ สักยันต์ แบบคงกระพันชาตรี ความเชื่อที่ว่าการสักยันต์ประเภทคงกระพันชาตรีจะเป็นการสักเพื่อเสริมสร้างพลังกายและพลังใจ มีพุทธคุณคือฟันแทงไม่เข้า เป็นการสักเพื่อการสู้รบ โดยลายสักเหล่านี้ส่วนมากจะนิยมเป็นรอยสักรูปสัตว์ต่าง ๆ ที่มีความดุร้ายหรือปราดเปรียวเช่น หนุมานคลุกฝุ่น เสือเผ่น หงส์ เป็นต้น 2.การ สักยันต์ แบบเมตตามหานิยม เป็นการสักยันต์ตามความเชื่อว่าเป็นการเสริมความเป็นสิริมงคลให้แก่ชีวิตของผู้ที่สัก จะทำให้ทำมาค้าขายขึ้น การเจรจาต่าง ๆ ผ่านไปได้ด้วยดี โดยลายสักที่อยู่ในทางเมตตามหานิยมนี้ได้แก่ ยันต์ 5 แถว, ยันต์ 9 ยอด, สาลิกา เป็นต้น ความเหมือนของการสักยันต์และการสักลายทั่วไป การสักยันต์นั้นมีพื้นฐานมาจากการที่คนเรามีความเชื่อ และแสดงความศรัทธาออกมาในรูปแบบของลายสักเพื่อถือเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ ในขณะเดียวกัน […]